Zber a spracovanie starých vozidiel

NOVINKA:

Už žiadne dlhé čakania v dlhých radoch na dopravnej polícii pri vyraďovaní Vašich vozidiel z národnej evidencie vozidiel. Všetko vybavíte u nás na počkanie. Vydáme Vám potvrdenie o vyradenie vyradení Vášho vozidla z národnej evidencie vozidiel a tým skončia všetky Vaše povinnosti. S potvrdením stačí ísť už iba do poisťovne zrušiť povinné zmluvné poistenie Vášho vozidla. 

Spoločnosť EAST – WEST SK, s. r. o. vydáva majiteľom starých vozidiel pri samotnom odovzdaní Potvrdenie o prijatí vozidla na spracovanie a Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel.
Podmienky prijatia vozidla a následného vydania potvrdení:
– vozidlo s VIN číslom
– evidenčné čísla
– Osvedčenie o evidencii časť I. a Osvedčenie o evidencii časť II. (v prípade straty vyplnené a majiteľom vozidla podpísané Čestné prehlásenie o strate, odcudzení, poškodení). Ak je vozidlo dočasne odhlásené, je potrebné odovzdať potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z cestnej premávky.
– V prípade nežijúcich osôb fotokópiu Osvedčenia o dedičstve, v ktorom je zapísaný nový majiteľ vozidla.

V prípade fyzických ôsob je potrebné doložiť:
– platný občiansky preukaz

V prípade právnických osôb je potrebné doložiť:
– Aktuálny Výpis z obchodného registra
– platný občiansky preukaz štatutára oprávneného konať v mene spločnosti alebo splnomocnenú osobu s úradne overeným splnomocnením
– pečiatka spoločnosti

V prípade záujmu Vám vieme poskytnúť ešte tieto činnosti:
– odvoz Vášho starého vozidla

Po odovzdaní vozidla a všetkých potrebných dokladov je majiteľovi alebo splnomocnenej osobe vydané “Potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie” a “Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel”. S potvrdením je potrebné ísť už iba do poisťovne zrušiť povinné zmluvné poistenie Vášho vozidla.
Zákazníkovi je zároveň vyplatená kúpna cena za staré vozidlo. Cena je určená na základe vzájomnej dohody.

Adresa prevádzky:
EAST – WEST SK, s. r. o.
Bátovce 364
935 03 Bátovce
tel. číslo: 0948 255 662