Vyradenie starých vozidiel

Staré vozidlo obsahuje množstvo nebezpečných látok, preto je staré vozidlo zahrnuté do kategórie „nebezpečných odpadov“. Manipuláciu a likvidáciu starého vozidla podľa Zákona o odpadoch môže vykonávať len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel.

Ako autorizovaný spracovateľ Vám vystavíme Protokol o prevzatí starého vozidla na spracovanie, Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel.