Čo budete potrebovať pri odovzdaní vozidla

Doklady:

● Osvedčenie o evidencii (veľký a malý technický preukaz), prípadne ak bolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie tak je potrebné predložiť Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o dočasnom vyradení vozidla. Pri strate Osvedčenia o evidencii je potrebné vyplniť Čestné prehlásenie o strate (vzor tlačiva nájdete v záložke Tlačivá na stiahnutie).

● Evidenčné čísla (ŠPZ) odovzdávaného vozidla, ak boli EVČ odovzdané tak Potvrdenie z dopravného inšpektorátu.

Odovzdať staré vozidlo je oprávnená:

● Fyzická osoba

–  osobne majiteľ vozidla s dokladom totožnosti, alebo majiteľom splnomocnená osoba s dokladom totožnosti a s úradne overeným splnomocnením (vzor tlačiva nájdete v záložke Tlačivá na stiahnutie)

dedič vozidla s dokladom totožnosti predloží kópiu Osvedčenia o dedičstve, v ktorom je učená osoba, ktorá zdedila povinnosti vlastníka starého vozidla, prípadne dedičom splnomocnená osoba s dokladom totožnosti a s úradne overeným splnomocnením (vzor tlačiva nájdete v záložke Tlačivá na stiahnutie)

● Firma, právnická osoba

predloží Výpis z obchodného registra firmy, kde je určený štatutárny zástupca firmy

osobne štatutár firmy s dokladom totožnosti, alebo štatutárom splnomocnená osoba s dokladom totožnosti a s úradne overeným splnomocnením (vzor tlačiva nájdete v záložke Tlačivá na stiahnutie), pokiaľ je viac štatutárov a právo podpisu majú spoločne, je to tak potrebné dodržať podľa Výpisu z obchodného registra aj pri odovzdávaní vozidla aj pri splnomocnení

pečiatka firmy pri odovzdávaní vozidla

● Leasingová spoločnosť

Fyzická osoba, ktorá má Splnomocnenie od Leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom vyradenia vozidla z evidencie s dokladom totožnosti a s úradne overeným splnomocnením (vzor tlačiva nájdete  v záložke Tlačivá na stiahnutie)

pečiatka firmy a Výpis z obchodného registra ak bola splnomocnená Leasingovou spoločnosťou právnická osoba (firma)

štatutár Leasingovej spoločnosti alebo osoba poverená Leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom

Výpis z obchodného registra Leasingovej spoločnosti, kde je určený štatutárny zástupca firmy. Pokiaľ je viac štatutárov a právo podpisu majú spoločne, je to tak potrebné dodržať podľa Výpisu z obchodného registra aj pri odovzdávaní vozidla aj pri splnomocnení