O nás

Spoločnosť EAST – WEST SK, s.r. o. bola založená v roku 2004. Hlavným predmetom činnosti bola vnútroštátna a medzinárodná preprava, a ťažba, manipulácia a druhovanie dreva. Spoločnosť pôsobila v rôznych formách podnikania v závislosti od vývoja a potreby trhu.
V mesiaci marec 2010 nám bol udelený Súhlas na Zber a spracovanie starých vozidiel a v mesiaci máj 2010 nám udelili Autorizáciu na Zber  a spracovanie starých vozidiel.
V roku 2015 sa vedenie spoločnosti rozhodlo rozšíriť miesto pôsobenia a tak sme v spoločnosti AUTO – FUZO s.r.o. v Malých Uherciach otvorili zberné miesto na zber starých vozidiel.